Opsiyonlar ve Yükseltmeler

Hava kilidi

Hava kilidi, ana sığınma odasına girmeden önce girilen bölmedir. Bu bölmeye giriş yaparken dışarıdan sığınmacı ile birlikte kirli hava girişi de olmaktadır. Hava kilidi, içerideki havayı temiz hava ile değiştirir ve ana sığınma odası bölgesine hiçbir kirletici girmemiş olur. Hava kilidi istenen boyut ve kapasitede imal edilebilir. Kirli hava sifon işlevi hava kilidi bölgesindeki basınçlı hava tüplerinden sağlanabileceği gibi, maden havasından da faydalanılabilir.

 

Pnömatik Hava Perdesi

Pnömatik hava perdesi sığınma odası veya hava kilidi kısmının girişinde hava akımı ile bir perde oluşturarak kirletici gazların içeriye dolmasını engeller. Hava perdesi sızdırmaz kapılar açıldığı anda çalışmaya başlar ve manuel olarak da kontrol edilebilir.

 

Yaşam Destek Süresi Uzatma

Sığınma odasına bağlı olan maden havası ve ana elektrik hattının aynı anda kesilmesinin ardından standart 36 saat olan yaşam destek süresi batarya sayısı, CO2 ve CO sönümleyici kimyasal kartuşlarının sayısı artırılarak 96 saate kadar uzatılabilir.

 

Dijital Gaz Ölçüm Sistemi

Dijital gaz ölçüm sistemi CO2, CO ve O2 gazlarının ortamdaki miktarlarını ölçerek güvenli aralıkların dışına çıkan konsantrasyonlar için uyarı veren sistemdir. Aysan mühendislik gaz sönümleme sistemi kontrol paneli ile entegre çalışmaktadır.

 

Sesli Yönlendirme Sistemi

Acil durumda izlenmesi gereken prosedürü sesli olarak adım adım anlatan uyarı sistemi, Aysan mühendislik gaz sönümleme sistemi kontrol paneli ile entegre çalışmaktadır. Dijital gaz ölçüm sistemi ile birlikte kullanıldığında gaz konsantrasyonunun takibi ile ilgili yönlendirmeler de sesli olarak yapılır.

 

Pozitif Basınç Koruma Sistemi

Sığınma odası içerisine dışarıdan gaz girişini önlemek ve sönümleme sisteminin görevini yerine getirebilmesi için pozitif basınç olmalıdır. Sığınma odasında pozitif basıncı sağlayan mekanik sistemler standart olarak bulunur. Bu opsiyon ile birlikte dış ortam ile iç ortam arasındaki basınç farkı azaldığında içeriye püskürtme yapılarak pozitif basınç korunur.

 

Su Baskını Koruma Sistemi

Maden havası filtre sistemi içerisine yerleştirilen baskın koruma sistemi, maden havası içerisinden gelecek yüksek debideki suyu veya baskın suyunun yükselmesi ile gelecek suyun kabin içerisine dolmasını önler.

 

Acil Durum Maden Havası Kapama Sistemi

Maden basınçlı hava hattından gelen havanın tehlikeli bir gaz yoğunluğu içermesi veya kabin iç basıncını düşürecek nitelikte olması halinde maden basınçlı havasını otomatik olarak keser.

 

Manuel Gaz Ölçüm Kiti

Manuel gaz ölçüm kiti bir adet ölçüm pompası ve ölçülmek istenen gazlara ait kartuşlardan oluşur. Ortamdaki gazların miktarları manuel olarak bu kit ile ölçülerek takip edilebilir.